• Mitt medlemskap
  • Nettstedskart
  • Presserom
  • English
  •  

SøkUtbetaling av feriepenger

Publisert 07.04.08 av Baard Fiksdal

SPØRSMÅL: Jeg har en ansatt som hevder at feriepengene skal utbetales i juni måned. Stemmer dette?


SVAR: Ferieloven § 11 regulerer spørsmålet om utbetalingen av feriepenger. Hovedregelen er at feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien tar til. Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengen skal utbetales senest en uke før ferien tar til. Mange bedrifter velger å utbetale feriepengene i juni måned, noe ferieloven § 11, (1) annet ledd, annet punktum til en viss grad åpner for: "Den del av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien, kan likevel utbetales i forbindelse med avviklingen av hovedferien eller sammen med lønn for juni måned."
Det loven her åpner for er at differansen mellom feriepengene, som normalt utgjør et høyere beløp enn lønnen den kompenserer for, og vanlig lønn kan utbetales i juni måned eller sammen med hovedferien. Merk deg at loven ikke åpner for utbetaling av alle feriepengene i tillegg til månedslønnen i juni. Hvis den ansatte skal avvikle hele ferien i juni måned, har vedkommende krav på å få feriepengene utbetalt i forkant av ferien/i juni måned. Skal ferien avvikles på et annet tidspunkt, kan dere/bedriften avgjøre om den delen av feriepengene som overstiger lønnen skal utbetales i juni måned. 

Verktøylinje