• Mitt medlemskap
  • Nettstedskart
  • Presserom
  • English
  •  

SøkTips en venn:

Ny brosjyre

Publisert 14.03.13 av Baard Fiksdal

Arbeidstilsynet har laget en oppdatert brosjyre som beskriver regelverket rundt utleie og innleie av arbeidskraft.


Brosjyren gir en orientering om innleie av arbeidskraft (best.nr. 569) og er oppdatert med bestemmelsene om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak, pr. mars 2013. 

Orienteringen har nye deler om:
Bestemmelsene om likebehandling av utleide arbeidstakere (likebehandlingsprinsippet). Utleide arbeidstakeres rett til likebehandling når det gjelder bestemte lønns- og arbeidsvilkår. Likebehandlingskravets anvendelse for utsendte arbeidstakere. Adgang til å gjøre unntak fra reglene om likebehandling ved tariffavtale? Innleides adgang til felles goder og tjenester, informasjon, representasjon mv. Tiltak for å sikre etterlevelse av bestemmelsene om likebehandling.
 
Du kan bestille eller laste ned denne publikasjonen på Arbeidstilsynets nettsider.
 
 

Verktøylinje