• Mitt medlemskap
  • Nettstedskart
  • Presserom
  • English
  •  

SøkAvtale med Kopinor

Publisert 30.05.13 av Baard Fiksdal

Medlemmer av NHO Service kan få en gunstig avtale med Kopinor.

Trond Ivar Vestre er daglig leder av Fretex Norge.

Tidligere var medlemmer av NHO Service dekket av en sentral kopieringsavtale med Kopinor. Denne avtalen er endret og medlemsbedrifter må nå tegne en egen mønsteravtale for kopiering av beskyttet materiale. Som medlem av NHO Service kan bedriften inngå kopiavtalen til rabattert pris.

Med avtalen kan ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelttillatelse.

Kopiavtalen sikrer alle ansatte en enkel og lovlig tilgang til innhold. I tillegg bidrar den til at opphavsmenn og utgivere får en rimelig godtgjørelse for gjenbruk av verkene de skaper. På denne måten bidrar kopieringsvederlagene til et kulturelt kretsløp som bedriften kan støtte opp om.

Kopiavtale for deres bedrift kan inngås på www.kopinor.no/nho

Fretex er fornøyd
Fretex er en av våre medlemsbedrifter som har inngått avtale med Kopinor.

- Det er viktig for Fretex å forvalte materielle og immaterielle verdier klokt. Vi er derfor opptatt av at opphavsmenns rettigheter ikke krenkes. De skal også ha rett til å tro på framtiden, sier Trond Ivar Vestre som er daglig leder av Fretex Norge.

- Visjonen til Fretex er å gi folk grunn til å tro på framtiden. Fretex er en del av Frelsesarmeen i Norge og har kjerneverdiene åpenhet, kjærlighet, engasjement og lønnsomhet. Det å være en del av avtalen som NHO og Kopinor har utviklet er et naturlig valg for Fretex. Det var ikke behov for mye diskusjon eller lang behandling for å ta den avgjørelsen, sier Vestre.

Fretex er Norges største attføringsbedrift. Formålet er å bidra aktivt til at mennesker får arbeid gjennom ressurskartlegging, arbeidsrettet rehabilitering, kompetansebygging og arbeidsformidling. Fretex bidrar til et bedre miljø gjennom gjenbruk og gjenvinning. Årlig samles det inn ca 12 tusen tonn tekstiler som selges gjennom våre 40 butikker, nettbutikk og til ombruk i andre land.

Flere fordeler

 

Verktøylinje