• Mitt medlemskap
  • Nettstedskart
  • Presserom
  • English
  •  

SøkDu er her: 

Tips en venn:

Modernisering av arbeidsmiljøloven

Publisert 11.06.14 av Baard Fiksdal

I dag presenterte arbeids- og sosialminister Robert Eriksson flere forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. To av de viktigste endringene er: • Lettere adgang til midlertidige ansettelser • Mer fleksible arbeidstidsregler

eriksson

Dette er de viktigste forslagene:

♦ øke adgangen til midlertidig ansettelse.
♦ myke opp enkelte av arbeidstidreglene:
♦ utvide grensene for overtid.
♦ utvide muligheten for å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, slik at det kan avtales lengre vakter i skift/turnus.
♦ gi Arbeidstilsynet utvidet kompetanse til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger.
♦  tillate søndagsarbeid i flere tilfeller, og at det kan avtales hyppigere søndagsarbeid enn i dag.
♦ endre beregningsbrøken for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet.
♦ heve arbeidsmiljølovens aldersgrense, og begrense eller fjerne bedriftsinterne aldersgrenser.
♦ oppheve kollektiv søksmålsrett ved innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak.
♦ åpne for tariffavtale om unntak fra likebehandlingsprinsippet ved utleie.
♦ heve strafferammene i arbeidsmiljøloven til bøter eller fengsel inntil ett år, og fengsel i inntil tre år for svært alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet. Samtidig fjernes straffebestemmelsene for mindre alvorlige forhold som i praksis ikke straffeforfølges.

Fakta om saken

Kommentarer fra arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

- Våre medlemsbedrifter har ventet lenge på en modernisering av arbeidsmiljøloven. Vi setter stor pris på at det kommer nå, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Mer her

Verktøylinje