• Mitt medlemskap
  • Nettstedskart
  • Presserom
  • English
  •  

SøkTips en venn:

#Bemanning2014: Nye koster - ny politikk

Publisert 20.06.14 av Kristin Langeland

Statssekretær Thor Kleppen Sættem og Venstres Sveinung Rotevatn gjestet #bemanning2014, bemanningsbransjens viktigste møteplass denne uken.

debatt
Statssekretær Thor Kleppen Sættem, Venstres Sveinung Rotevatn og Næringspolitisk direktør i NHO Service, Dag Ekelberg på scenen.

Regjeringens nye politikk for økt fleksibilitet i arbeidslivet var et sentralt tema på bemanningsbransjens halvårsmøte. For en fullsatt sal presenterte statssekretær i Arbeidsdepartementet, Thor Kleppen Sættem (H) de nye endringene i arbeidsmiljøloven (AML). I sitt innlegg presenterte Sættem de foreslåtte endringene med vekt på betydningen for bemanningsbransjen. Sættems innlegg var en gjennomgang av den nordiske velferdsmodellens utvikling og de reformene som må til for å sikre bærekraften i velferdsordningene. Moderniseringen av arbeidsmiljøloven, slik regjeringen har foreslått, er en nødvendig reform, mente han. Sættem trakk frem den rollen arbeidslivets parter har spilt, og ga ros til arbeidet NHO Service har gjort for å fremme seriøsitet og gode arbeidsvilkår i servicesektoren.

Venstres sterke stemme i arbeidslivspolitikken, Sveinung Rotevatn, ga uttrykk for Venstres støtte til viktige forslag til oppmyking av AML. Rotevatn understreket at Venstre gjerne skulle gått enda lenger i retning av liberalisering. Han pekte spesielt på behovet for en oppmyking av reglene som regulerer kvelds- og nattarbeid.

Begge la i sine innlegg vekt på den viktige rollen bemanningsbransjen spiller for å fremme integrering i arbeidslivet og bidra til nødvendig fleksibilitet.

Verktøylinje