• Mitt medlemskap
  • Nettstedskart
  • Presserom
  • English
  •  

SøkSammen om delingsøkonomi

Publisert 14.02.17 av Baard Fiksdal

- Partene i arbeidslivet har tradisjon for å takle utfordringer sammen. Jeg er betinget optimist, sa Anne-Cecilie Kaltenborn fra NHO Service på Fafo-frokostmøte og debatt om delingsøkonomien.

fafomøtet tirsdag

Fafo arrangerte i dag, tirsdag et frokostseminar under overskriften "Vil delingsøkonomien endre arbeidslivet?" Bakgrunnen er en økonomi på 500 millioner kroner som forventes å vokse til 42 milliarder kroner innen 2015, ifølge anslag fra Fafo. I dag er det etablert ca 60 plattformselskaper i Norge. Forretningsmodellene kjennetegnes av et høyt innslag av selvstendig næringsvirksomhet, frilansere, deltidsarbeid og tilkallingskontrakter.

Frokostmøtet serverte det viktigste fra Delingsøkonomiutvalget, presentert av utvalgets leder Tommy Staahl Gabrielsen, professor ved Universitetet i Bergen. Det var også bidrag fra Fafo-forskerne Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Jon Erik Dølvik, samt fra Renée Rasmussen, LO-sekretær.

Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service kommenterte de teknologiske endringer og scenarier som nå vokser frem og som endrer vår kultur. Hun understreket at NHO Service bransjer som kantine, drift, sikkerhet, bemanning, renhold, helse og velferd, vil stå midt i en tjenestesektor i sterk utvikling.

- Er vi godt rustet til å møte formidlingsøkonomien? Jeg er betinget optimist, sa Kaltenborn. Hun viste til samarbeid med LO og nevnte særlig renholdsbransjen.

- Gjennom 30 år har renhold vært en bransje med bedrifter som NHO Service har satset mye på å hjelpe frem til økt seriøsitet. Å få på plass en godkjenningsordning og obligatorisk HMS-kort (ID-kort) har vært en viktig del av dette. Det samme har fokuset på kompetanseløp og sikring av økt profesjonalitet. Et annet eksempel er bemanningsbransjen og ordningen Revidert Arbeidsgiver. Dette er krav som alle bemanningsbedrifter, som ønsker å bli medlem av NHO Service, må innfri.

- Jeg tror Norge er godt rustet til å møte utfordringene som følger av formidlingsøkonomien og jeg har stor tro på at vi sammen skal finne løsninger. Partene i arbeidslivet står ikke langt fra hverandre. Vi har tradisjon for å utvikle faglige standarder, forhandle om lønnsdannelsen og andre spørsmål, sa Kaltenborn.

I debatten fremhevet hun særlig at den nye økonomien er basert på digitale løsninger som vil bidra til at en svart milliard-økonomi blir hvit, med økt skatteinngang og bedre rettigheter for arbeidstakere og forbrukere.

Se opptak av Fafo-frokosten her

 

Verktøylinje