• Mitt medlemskap
  • Nettstedskart
  • Presserom
  • English
  •  

SøkDu er her: 

Veien til arbeidslivet

Publisert 15.02.17 av Baard Fiksdal

- Våre bransjer er de viktigste veiene inn i arbeidslivet, sa Anne-Cecilie Kaltenborn. NHO Service og medlemsbedrifter deltok i dag på konferansen Islam. Innvandring. Ytringsklima i Oslo.

fire
Fra venstre: Bardhec Ademaj i West Facility Management AS, NHO Service-sjef Anne-Cecilie Kaltenborn, Sosialantropolog Unni Wikan og Hero-sjef Tor Brekke.

Konferansen ble arrangerte av Nettavisen med støtte fra Fritt ord og i samarbeid med Nettverket for Likestilling, Integrering og Mangfold og SSI - Senter for sekulær integrering. Konferansen rettet seg mot alle som arbeider med integrering.

Kaltenborn brukte sin taletid på de muligheter Norge har til å lykkes med integrering. Lav ledighet gjør at Norge nå har bedre forutsetninger enn andre land.

- Det viktigste for å lykkes er utdanning, språk og arbeid. Vi bør bistå arbeidsgivere slik at integreringsprosesser kan gå raskere. Vi må kjappere på banen, sa Anne-Cecilie Kaltenborn. Hun viste til Brochmann-utvalget om hva vi kan gjøre bedre i Norge for å lykkes med integrering.

Daglig leder Bardhec Ademaj fra vår medlemsbedrift West Facility Management AS i Ålesund snakket om integrering i praksis. Bedriften har 100 ansatte innen renhold og kantinedrift. Nesten alle ansatte er fremmedkulturelle. Gratis språkopplæring i bedriftens regi er et av tiltakene.

-Det er viktig å stille krav til de ansatte. La meg ta et eksempel. Det var to menn som søkte jobb hos meg. "Vi vil ikke ha kvinnelige leder", sa de. "Det må dere bare, ellers får dere ikke jobb", sa jeg. Karene tenkte over saken i noen timer, kom tilbake og sa OK, vi aksepterer. Og nå ha det jobbet for meg i 12 år og har knapt hatt en sykedag, fortalte Bardhec Ademaj.

Hero-sjef Tor Brekke startet med et oppgjør med en presse som har kalt drivere av mottak for asylbaroner og brukt utrykk som gir assosiasjoner til krigsprofitører og landssvikere.

- Det er ubehagelig å møte slike karakteristikker, som gjerne brukes i sene nattetimer i kommentarfeltet i sosiale medier. Dette står i skarp kontrast til de mange hverdagshelter som arbeider i våre mottak. Vår bedrift har hjulpet flyktninger i over 30 år. Vi møter mennesker med åpenhet og respekt. Vi oppfatter jobben vår som meget meningsfull. Vi opplever sorger og fortvilelse, men også glede og optimisme, men det er ikke det bildet folk har av mottak. Vi hører jo bare om problemene. Om protestene mot å få mottak i sitt nabolag, sa Brekke og viste medieoppslag om det motsatte, lokalsamfunn som går i fakkeltog for å beholde mottak.

-Det er når mottak er på plass at det beste i lokalsamfunnet kommer frem. Det er alltid mange gode krefter som ønsker å gjøre godt og bidra med det de kan, sa Brekke. Han avsluttet med å løfte frem nettsatsingen hilspå.no som forteller sterke historier. De lar deg kjenne på glede, humor, varme og håp.

Mer om konferansen her

 

 


 

 

 

 

Verktøylinje