• Mitt medlemskap
  • Nettstedskart
  • Presserom
  • English
  •  

SøkMeldeplikt ved sykefravær

Publisert 16.12.08 av Baard Fiksdal

En av våre ansatte sendte en tekstmelding til nærmeste leder der han ga beskjed om at han var syk og ikke kunne komme på jobb den dagen. Godtas dette som egenmelding?

Arbeidsgivers sykepengeansvar inntrer tidligst den dagen arbeidstaker har gitt melding om arbeidsuførheten til arbeidsgiver, jf. folketrygdloven § 8-18 (3). Loven stiller ingen formkrav til den melding som skal gis. Det er imidlertid arbeidstaker som bærer risikoen for at meldingen kommer frem til arbeidsgiver.

Vi anbefaler at arbeidsgiver lager klare skriftlige retningslinjer for hvordan de ansatte skal melde fra ved sykdom. Dersom melding ikke gis på foreskreven måte, kan arbeidstaker miste retten til sykepenger.

Verktøylinje