• Mitt medlemskap
  • Nettstedskart
  • Presserom
  • English
  •  

SøkArbeidsuhell i oppsigelsestid

Publisert 16.12.08 av Baard Fiksdal

En av våre ansatte hadde i sin oppsigelsestid et arbeidsuhell som gjorde at han ble sykemeldt i 2 uker fra og med siste uken i oppsigelsestiden. Har han rett på sykepenger fra bedriften etter oppsigelsestidens utløp?

Nei, det følger av folketrygdloven § 8-18 siste ledd at arbeidstakers rett til sykepenger fra arbeidsgiver faller bort når arbeidsforholdet opphører. Dette forutsetter imidlertid at tidspunktet for opphøret var fastsatt før arbeidsuførheten oppstod.

 

Verktøylinje