• Min Side
 • Nettstedskart
 • Presserom
 • English
 •  

SøkDu er her: 

 • Støtter viktig MVA-reform

  Nøytral MVA vil bidra til å utjevne et konkurransehinder og åpne et nytt marked for private aktører, heter det i NHOs høringssvar som var klart denne uken.

  02.10.15
 • Økt kvalitet, tilgjengelighet og forbrukermakt

  Økt kvalitet, tilgjengelighet og forbrukermakt. Det blir trolig resultatet om private slipper til og det innføres fritt brukervalg innne spesialisthelsetjenester, mener NHO Service i en høringsuttalelse.

  25.08.15
 • Standardkontrakt for renhold

  Den norske standardkontrakten om fast renhold (NS 8431) er revidert og ute på høring. NHO Service har gitt innspill.

  10.08.15
 • Renholdskontrakter

  Har du meninger om renholdskontrakter?

  18.06.15
 • Tøffere krav

  Hvilke rammer interkommunale selskaper skal ha er ute på høring. NHO Service er positiv til flere tiltak som legger økt press på slike selskaper.

  05.02.15
 • Ja til forenkling, nei til ny anskaffelsesprosedyre uten troverdighet

  NHO Service støtter at nye anskaffelsesregler legger opp til enklere dokumentasjon, muligheter til å justere konkurransegrunnlaget, bedre avklaringsregime, samt færre obligatoriske avvisningsregler.

  06.11.14
 • Positiv til fritt behandlingsvalg

  Aftenposten kommenterer i dag hva som har kommet ut av høringssvarene til regjeringens foreslåtte reform "Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten". Her blir NHO Service høringssvar misvisende gjengitt.

  22.09.14
 • Fritt behandlingsvalg innen rus og pyskisk helse

  Regjeringen vil i løpet av 2015 innføre fritt behandlingsvalg innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern, samt innenfor enkelte områder av somatikken. Forslaget ble sendt på høring i midten av juni.

  08.07.14
 • Konkurranse på like vilkår

  Stortingets Familie – og kulturkomite avholdt høring i går, tirsdag, om forslag (Dokument 8:17 S (2013-2014)) om videreføring av samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor og om egne anbudsrunder for ideelle organisasjoner innen barnevernet.

  19.03.14
 • Betinget unntak fra anskaffelsesregelverket

  Her er NHO Services syn i en  høring om et betinget unntak fra anskaffelsesregelverket. Dette gjelder når taushetsforpliktelser ovenfor enkeltpersoner umuliggjør åpen konkurranse innen helse- og sosialtjenester.

  07.01.14

Viser fra 1 til 10 av totalt 43 artikler

Verktøylinje