• Mitt medlemskap
  • Nettstedskart
  • Presserom
  • English
  •  

SøkDu er her: 

Lover og forskrifter

Publisert 15.04.08 av Baard Fiksdal

Her er en oversikt over lover og forskrifter som regulerer bemanningsbransjens virksomhet.

Forskrift om bemanningsforetak ble fastsatt 4. juni 2008 trådte i kraft 1. januar 2009.

Vikarbyrådirektivet ble vedtatt av EU-Parlamentet og trådte i kraft fra 1. januar 2009. Norge har implementert direktivet og gjennomført det i norsk rett ved vedtakelse av den såkalte tiltakspakken. Lovendringer i denne forbindelse trådte i kraft fra 1. januar 2013 unntatt regler som innfører solidaransvar for kunder som trer i kraft 1. juli 2013. Les mer om dette her...

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmarkedsloven

Forskrift om bemanningsforetak

Forskrift om innleie fra bemanningsforetak

Høringsdokumenter til grunnlag for utarbeidelse av Forskrift om bemanningsforetak

Bemanningsbyrådirektivet

Mer informasjon

Verktøylinje