• Mitt medlemskap
  • Nettstedskart
  • Presserom
  • English
  •  

SøkDu er her: 

Veileder - Nye regler om innleie

Publisert 11.12.12 av Even Hagelien

Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie fra bemanningsbransjen trådte i kraft 1. januar 2013. Vi har laget en veileder som presenterer reglene og våre tolkninger av disse. Våre tolkninger er basert på lovens forarbeider og vurderinger gjort av en tverrgående arbeidsgruppe i NHO fellesskapet.

Nye regler i 2013

·         Innføring av et likebehandlingsprinsipp

·         Innleides adgang til felles goder og tjenester hos innleier

·         Opplysningsplikt mellom innleier og utleier mht. vilkår

·         Innføring av innsynsrett for arbeidstaker og tillitsvalgt hos innleier

·         Innføring av solidaransvar for innleier

·         Innleier skal informere innleid om ledige stillinger

·         Drøftingsplikt ved innleie fra bemanningsforetak

·         Innleiers ansvar for den innleides arbeidstid tydeliggjøres

Husk at det også er mye som er status quo. De restriksjoner som i dag gjelder ved kobling mellom innleie og midlertidige ansettelser og hovedregelen om midlertidig behov endres ikke. Det er heller ingen endringer i hvilke yrkesområder det lovlig kan leies inn personell. Videre er det ingen endringer i regler om ansettelsesforhold og de kontrakter som lovlig kan benyttes av bransjen. Registreringsplikten hos Arbeidstilsynet fortsetter som før.

Kontaktpersoner

Verktøylinje