• Mitt medlemskap
 • Nettstedskart
 • Presserom
 • English
 •  

SøkDu er her: 

Velkommen som medlem

Publisert 23.04.14 av Baard Fiksdal

NHO Service er den største næringsorganisasjonen for bemanningbedrifter i Norge.

Våre bemanningsbedrifter står for 80 prosent av omsetningen i markedet. Dette er 237 foretak med 668 virksomheter med 27.433 årsverk og 15,8 milliarder kroner i omsetning i 2014. Mer finner du i "Statistikk og Trender 2015" side 21, Se her.

  Din bransjekontakt er Even Hagelien
  Dir. nr: +47 23 08 86 47
  Mobil: +47 952 25 467
  E-post: even.hagelien@nhoservice.no

  Bransjens styre er ledet av 
  Maalfrid Brath fra ManpowerGroup.
  Mobil: 928 69 515
  Epost: maalfrid.brath@manpowergroup.no

Se oversikt over styret.

Hensikten med foreningen
Det viktigste er å utvikle markedet for bemanningsbedrifter, bidra til profesjonelle og attraktive arbeidsgivere, være en vaktbikkje som slåss for deg i næringspolitikken og i arbeidslivsspørsmål. Vedtektene finner du her.

Hva koster det?

Kontingent NHO Service:
Det ble vedtatt ny kontingentpolicy for NHO Service på generalforsamlingen i oktober 2015. Den nye modellen er omsetningsbasert.

 • Minstekontingenten er 12.000 kr og gjelder bedrifter med omsetning opp til 20 mill. kroner i alle bransjer.
 • 0,50 promille for omsetning opp til 650 mill. kroner (ordinær kontingentsats) for bedrifter som ikke omfattes av minstekontingent.
 • 0,40 promille for omsetning mellom 650 mill. kr. - 1 mrd. kroner.
 • 0,30 promille for omsetning mellom 1 mrd. – 2 mrd. kroner.
 • ,25 promille for omsetning over 2 mrd. kroner.

Kontingent til NHO:  1,15 promille av 20% av omsetning.

Bransjeavgift:

 • Omsetning inntil kr. 10 millioner: 5 enheter.
 • Omsetning fra kr. 10 millioner: 5 enheter + 1 enhet pr. påbegynt 10 mill.
 • Enhetsprisen er kr 1.350,-

Bedrifter som melder seg inn etter 1. juli får fri kontingent ut året. Kontingenten beregner du her: 

Medlemsfordeler
♦ Flertallet av bemanningsbedrifter i markedet er medlem
♦ Nasjonale og regionale nettverk, møteplasser og kurs. Nasjonal konferanse hver vår.
♦ Kvalitetsmerke; «Revidert Arbeidsgiver» som synliggjør seriøse bemanningsbedrifter. Dette er obligatorisk fra 2017.
♦ Bransjetilpasset statistikk og analyse som gir verdi for medlemmene. Bransjeforeningen har tett kontakt med forskere og holder oversikt over og eierskap til kunnskapen om bransjen.
♦ Spesialkunnskap om juridiske tema innen området. Standardavtaler er utarbeidet.
♦ Politisk oppfølgning på vegne av bransjen.
♦ Bransjeutvikling og omdømmearbeid. Kommunikasjonsbistand.
♦ Eget nyhetsbrev samt webside hvor det gis informasjon om aktuelle tema for bransjen.
♦ Eksterne publikasjoner som presenterer bransjen, bl.a. medarbeiderundersøkelsen.
♦ Kollektiv ansvarsforsikring. Rammeavtaler med gunstige pensjons- og forsikringsløsninger.
♦ Internasjonalt bransjenettverk

Her melder du deg inn

 

Verktøylinje