NHO Service

Innhold

Ansattoversikt

Ansattoversikt
35 ansatte funnet med valgt filtrering.

Anne-Cecilie Kaltenborn

Administrerende direktør

Jobber med: Overordnet ansvar for hele virksomheten i NHO Service, strategisk og operativt. Hovedfokus på utvikling av tjenestetilbud til medlemmer og næringspolitisk virksomhet.

Sigbjørn S. Mygland

Advokat

Jobber med: Ansvarlig for Arbeidslivsavdelingen.

Dag Ekelberg

Direktør Næringspolitikk

Jobber med: Ansvarlig for næringspolitikk og kommunikasjon.

Kenneth Stien

Direktør Arbeid & Inkludering

Jobber med: Arbeid & Inkludering som er en bransjeforening i NHO Service

Paal Haavorsen

Fagsjef

Jobber med: attføringsfaglige arbeid, prosjekter, kvalitetssikringssystemet EQUASS Assurance, intenasjonalt arbeid, kontakt mot sentralemyndigheter innen fagarbeidet og forskning. Leder for Ringer i Vannet (RiV).

Solveig Jenssveen

Administrasjonssjef

Jobber med: Administrasjonssjef i bransjen Arbeid og inkludering.

Per Christian Langset

Informasjonssjef

Jobber med: Informasjonssjef for bransjen Arbeid og inkludering.

Pia Gavin

Konsulent

Jobber med: kurs, seminarer og konferanser.

Jon Qvortrup

Spesialrådgiver

Jobber med: Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ansvarlig for utredninger og forskningsprosjekter, dokumentasjon og statistikk. Benchmarking.

Gry Nielsen

Spesialrådgiver

Jobber med: Læringsnettverket.

Erling Espolin Johnson

Advokat

Jobber med: Kontraktsrett, ansettelser, arbeidstid, ferie, sykepenger, permisjoner, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelse, tariffrettslige spørsmål, hovedavtalen, tariffoppgjør/forhandlinger

Anne Jensen

Bransjedirektør renhold

Jobber med: Bransjene "Barn og Unge", "Psykisk Helse og Avhengighet" og Asylmottak. Sekretær for disse bransjene. Ansvar for kontakt med sentrale faglige og politiske myndigheter. Medlemsservice.

Les mer

Linn Pettersen

Analyseansvarlig

Jobber med: Ansvar for statistikk / økonomisk analyse alle bransjer. Næringspolitisk rådgiver.

Karianne Ask

Advokatfullmektig

Jobber med: Ansettelser, arbeidstid, ferie, sykepenger, permisjoner, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelse, tariffrettslige spørsmål, hovedavtalen, tariffoppgjør/forhandlinger og avtalefestet pensjon (AFP

Petter Furulund

Rådgiver

Runar Karlsen

Fagsjef

Jobber med: Fagsjef for vakt- og sikkerhetsbransjen. Sekretær for bransjeforeningen. Ivaretar bransjeutvikling, næringspolitikk og medlemsservice.

Torbjørn Furulund

Seniorrådgiver

Jobber med: Bedriftshelsetjenester (BHT), sykehjem, hjemmetjenester, sykehus/klinikker, rehabilitering og ambulanse. Sekretær for bransjeforeningene. Bransjeutvikling, myndighetskontakt og medlemsservice.

Les mer

Even Hagelien

Fagsjef

Jobber med: Fagsjef for bemanningsbransjen. Sekretær for bransjeforeningen. Ivaretar bransjeutvikling og næringspolitikk innen arbeidsområdet. Representerer bemanningsbransjen nasjonalt og internasjonalt.

Baard Fiksdal

Informasjonssjef

Jobber med: Nettsider, papirpublikasjoner, politisk rådgivning, pressehenvendelser.