NHO Service

Innhold

Ansattoversikt

Ansattoversikt
38 ansatte funnet med valgt filtrering.

Anne-Cecilie Kaltenborn

Administrerende direktør

Jobber med: Overordnet ansvar for hele virksomheten i NHO Service, strategisk og operativt. Hovedfokus på utvikling av tjenestetilbud til medlemmer og næringspolitisk virksomhet.

Sigbjørn S. Mygland

Advokat

Jobber med: Ansvarlig for Arbeidslivsavdelingen.

Dag Ekelberg

Direktør Næringspolitikk

Jobber med: Ansvarlig for næringspolitikk og kommunikasjon.

Kenneth Stien

Direktør Arbeid & Inkludering

Jobber med: Arbeid & Inkludering som er en bransjeforening i NHO Service

Paal Haavorsen

Fagsjef

Jobber med: attføringsfaglige arbeid, prosjekter, kvalitetssikringssystemet EQUASS Assurance, intenasjonalt arbeid, kontakt mot sentralemyndigheter innen fagarbeidet og forskning. Leder for Ringer i Vannet (RiV).

Solveig Jenssveen

Administrasjonssjef

Jobber med: Administrasjonssjef i bransjen Arbeid og inkludering.

Per Christian Langset

Informasjonssjef

Jobber med: Informasjonssjef for bransjen Arbeid og inkludering.

Pia Gavin

Konsulent

Jobber med: kurs, seminarer og konferanser.

Jon Qvortrup

Spesialrådgiver

Jobber med: Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ansvarlig for utredninger og forskningsprosjekter, dokumentasjon og statistikk. Benchmarking.

Gry Nielsen

Spesialrådgiver

Jobber med: Læringsnettverket.

Linn Pettersen

Analyseansvarlig

Jobber med: Ansvar for statistikk / økonomisk analyse alle bransjer. Næringspolitisk rådgiver.

Even Hagelien

Fagsjef

Jobber med: Fagsjef for bemanningsbransjen. Sekretær for bransjeforeningen. Ivaretar bransjeutvikling og næringspolitikk innen arbeidsområdet. Representerer bemanningsbransjen nasjonalt og internasjonalt.

Petter Furulund

Rådgiver

Runar Karlsen

Fagsjef

Jobber med: Fagsjef for vakt- og sikkerhetsbransjen. Sekretær for bransjeforeningen. Ivaretar bransjeutvikling, næringspolitikk og medlemsservice.

Torbjørn Furulund

Seniorrådgiver

Jobber med: Bedriftshelsetjenester (BHT), sykehjem, hjemmetjenester, sykehus/klinikker, rehabilitering og ambulanse. Sekretær for bransjeforeningene. Bransjeutvikling, myndighetskontakt og medlemsservice.

Les mer

Anne Jensen

Bransjedirektør renhold

Erling Espolin Johnson

Advokat

Jobber med: Kontraktsrett, ansettelser, arbeidstid, ferie, sykepenger, permisjoner, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelse, tariffrettslige spørsmål, hovedavtalen, tariffoppgjør/forhandlinger

Tonje Thue Width

Advokat

Jobber med: Kontraktsrett, ansettelser, arbeidstid, ferie, sykepenger, permisjoner, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelse, tariffrettslige spørsmål, hovedavtalen, tariffoppgjør og forhandlinger.

Camilla Lannem

Advokat

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Jobber med: Bransjene "Barn og Unge", "Psykisk Helse og Avhengighet" og Asylmottak. Sekretær for disse bransjene. Ansvar for kontakt med sentrale faglige og politiske myndigheter. Medlemsservice.

Les mer