NHO Service

Innhold

Arbeidsliv

Arbeidsliv
8 ansatte funnet med valgt filtrering.

Sigbjørn S. Mygland

Advokat

Jobber med: Ansvarlig for Arbeidslivsavdelingen.

Karianne Ask

Advokatfullmektig

Jobber med: Ansettelser, arbeidstid, ferie, sykepenger, permisjoner, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelse, tariffrettslige spørsmål, hovedavtalen, tariffoppgjør/forhandlinger og avtalefestet pensjon (AFP

Erling Espolin Johnson

Advokat

Jobber med: Kontraktsrett, ansettelser, arbeidstid, ferie, sykepenger, permisjoner, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelse, tariffrettslige spørsmål, hovedavtalen, tariffoppgjør/forhandlinger

Camilla Lannem

Advokat

Jobber med: Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Hilde J. Mjønes Nielsen

Advokat

Jobber med: Kontraktsrett, ansettelser, arbeidstid, ferie, sykepenger, permisjoner, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelse, tariffrettslige spørsmål, hovedavtalen, tariffoppgjør/forhandlinger.

Benedicte Prøis

Advokat

Jobber med: Kontraktsrett, ansettelser, arbeidstid, ferie, sykepenger, permisjoner, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelse, tariffrettslige spørsmål, hovedavtalen, tariffoppgjør/forhandlinger.

Jobber med: Kontraktsrett, ansettelser, arbeidstid, ferie, sykepenger, permisjoner, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelse, tariffrettslige spørsmål, hovedavtalen, tariffoppgjør/forhandlinger.

Tonje Thue Width

Advokat

Jobber med: Kontraktsrett, ansettelser, arbeidstid, ferie, sykepenger, permisjoner, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelse, tariffrettslige spørsmål, hovedavtalen, tariffoppgjør og forhandlinger.